Et lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles.

Lapis betyder sten og et lapidarium er en udstilling eller samling af sten. I Danmark kendes ordet fra kirkegårdenes samlinger af gravsten, men andre steder bruges udtrykket om andre stensamlinger. På kirkegårdene ses tit udvalgte bevaringsværdige sten samlet i en slags udendørs museum, men mange steder er det blot alle gravsten fra nedlagte grave samlet eet sted på kirkegården, hvilket så også er et lapidarium omend mere uformelt.

Der er ikke bestemte regler for hvilke sten eller hvordan de sættes i et lapidarium, men der er regler i kirke- og museumslov, for hvordan menighedsrådet skal sortere, når de skal rydde ud i gravsten, der ikke er afhentet af ejerne efter fredningstiden. Kilde: Wikipedia

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. 

borger.dk kan du finde en blanket ”Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen med dine øvrige papirer, som de efterladte får brug for. Du kan læse mere om det på dette link fra kirkeministeriet: http://www.km.dk/borgerinformation/doedsfald/askespredning/

Typisk er fredningstiden for et urnegravsted 10 år og for et kistegravsted 30 år. Der kan være undtagelser hvis urnen eller kisten er af mere uforgængelige materialer.

Der må sættes lanterne med levende lys, men ingen former for lyskæder eller anden elektrisk belysning.

Det er der ikke noget entydigt svar på. Reglerne for beplantning varierer fra den ene kirkegård til den anden. Man kan finde retningslinier i de respektive kirkegårdes vedtægter. Vedtægter for kirkegårde som indgår i samarbejdet Sct.Olai Kirkegårdsforvaltning kan findes her på hjemmesiden under hver enkel kirkegård. Link til kirkegårdene er her: index.php/kirker-og-kirkegarde

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor og vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra 12.00 til 14.00. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.