IDÉ

 • Paris traktaten
 • EU´s klimamål 2050
 • Danmarks klimamål 2030

Hvad gør vi selv for at inddrage målene?

 • Der etableres en struktur i organisationen, hvori klima- og miljøbegrænsninger indgår.

MÅL

 • Frem til år 2024 vil vi i alle vore aktiviteter indarbejde klima- og miljøbegrænsende tiltag.
 • Vi vil understøtte aktiviteter, der udbreder vores mål til alle vore kunder og samarbejdspartnere.

STRATEGI

 1. Der etableres et udvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelse, driftsledelse, medarbejderrepræsentant. Udvalgets primære opgave er at vurdere implementeringen af grøn kirkegård, vedligeholdelse og udbygning af systemet, herunder fremkomme med budgetforslag for området.
 2. Alle vore kunder skal oplyses om de fordele der er ved at vi i størst muligt omfang foretager centralt indkøb og fremmer overholdelse af tiltag indenfor klima og miljø. Vi skal understøtte udbredelsen af vores arbejde på området. Det vil give større mulighed for at efterkomme reglerne for kemikalier, rengøringsmidler m.v., at de enkelte ting overholder AT´s regler samt at de er vurderet som mere klima og miljøfremmende.
 3. Vi vil arbejde for at vores regnskab bliver suppleret med et grønt regnskab.
 4. Det er vores strategi, at alle kirkelige aktiviteter bliver en integreret del af den klima- og miljøbegrænsende aktivitet.

        a) grøn kirkegård

        b) grøn kirke

        c) kirkelige aktiviteter

5.     De samlede leverandører til de kirkelige aktiviteter, det være sig kirkegård, kirker,  kirkelige        aktiviteter (præster) skal være klima- og miljøbegrænsende og dette skal dokumenteres, ellers fravalg af  leverandør.

STRATEGIPLANENS UDFØRELSE

 1. 2021 implementering af grøn kirkegård i den daglige drift.
 2. Erfaringer fra grøn kirkegård videreformidles i januar 2022 ved et samlet møde for alle Sct. Olai kirkegårds kunder – varighed ca. 2½ time.
 3. August, september 2022. Indarbejdelse til budget 2023. Klima- og miljømål.
 4. Januar 2022. Personalet undervises i de indhøstede erfaringer, der er opnået med grøn kirkegård. Ideer til udbygning indarbejdes.

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor og vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra 12.00 til 14.00. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.