Vi arbejder med forvaltning og drift af kirkegårde

Sct. Olai kirkegård i Kalundborg Kommune er en by kirkegård og det lokale ejerskab varetages af menighedsrådene i de enkelte sogne indenfor Kalundborg Provsti, Roskilde Stift.

Sct. Olai Kirkegård er en offentlig virksomhed som er resultatet af et samarbejde mellem menighedsrådene i Vor Frue Sogn, Nyvangs Sogn.
De 2 by sogne har udskilt deres kirkegård til en selvstændig kirkegårdsbestyrelse. Bestyrelsen har ansat en kirkegårdsledelse og personale til varetagelse af forvaltning og drift af Sct. Olai kirkegård og vores samarbejdes partnere.

Sct. Olai Kirkegårde er først og fremmest et begravelsesvæsen. Vores kerneopgave er at sikre begravelsesplads til alle.

Men kirkegårdene er jo også for de levende - både dem der har afdøde slægtninge på kirkegården - og dem der blot ønsker at bruge kirkegårdsarealerne som en del af byens frie grønne uderum, med plads til ro, fordybelse og eftertanke. I Danmark er der tradition for, at kirkegårdene altid skal være vedligeholdt i en meget høj gartnerisk kvalitetstilstand.
Derfor er Sct. Olai kirkegård også en professionel have-og parkforvaltning, som arbejder med havekunst, udvikling, anlæg og intensiv pleje af alt det grønne på kirkegårdene.

Det daglige arbejde i kirkegårdsforvaltningen er særdeles alsidigt. Vores arbejdsopgaver og kernekompetencer kan opdeles i 4 hovedfunktioner:

 1. Begravelsesvæsen.
 2. Samarbejde med andre kirkegårde.
 3. Anlægsgartneri.
 4. Have- og parkdrift.

Vores værdier

Vi sikrer begravelsesplads til alle.

 • Vi samarbejder med bedemænd og præster og hjælper med alt det praktiske omkring begravelser og højtideligheder.
 • Vi rådgiver og giver gratis personlig vejledning om valg af gravsted.
 • Vi yder høj service og tilbyder gartnerisk pleje og vedligehold af gravsteder.
 • Vi værner om de enkelte gravsteder. Vi ved, at gravstederne repræsenterer uvurderlige værdier for de efterladte.
 • Vi bevarer og beskytter kirkegårdenes bevaringsværdige gravminder og uerstatelige kulturværdier.
 • Vi udvikler og vedligeholder kirkegårdene, så de fremstår som smukke rammer for begravelsesplads og som grønne oaser i byen, med plads til ro og fordybelse.
 • Vi er energi og miljø ansvarlige.
 • Vi arbejder professionelt med forvaltning, administration, ledelse, styring og løbende optimering af kirkegårdsdriften. Vi stræber efter driftsstyringssystemer der kan dokumentere direkte og synlig sammenhæng mellem arbejdsmængde, kvalitet og ressourceforbrug.
 • Vi fastholder og udvikler arbejdsmiljøet og det gode samarbejdsklima på vores arbejdsplads. Vi taler med hinanden - ikke om hinanden. Daglig trivsel og arbejdsglæde er vores vigtigste værdi.
 • Vi er rummelige og giver plads til personer med nedsat arbejdsevne, jobtræningspersoner og andre der ikke kan forventes at arbejde på fuld højde med flertallet.
 • Vi vægter fagligheden højt. Vi er stolte af vores fag - og vi sørger for løbende at opdatere vores viden gennem deltagelse i efteruddannelse, kursus, erfa-grupper m.m.
 • Vi er arbejdsomme og løfter i fælles flok. Vi hjælper hinanden og arbejder teambaseret.

Lokale historier

Gå på opdagelse i de historiske arkiver

Gå direkte til Arkiverne

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor og vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra 12.00 til 14.00. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.